PALVELUT

 
LÄMPÖKUVAUS SÄHKÖLAITTEILLE, SETI LK1 Lämpökuvaajayritys
LÄMPÖKUVAUKSET LK1
 
MAADOITUS-, JA JATKUVUUSMITTAUKSET 
( Tuulivoimalat maadoitusmittaukset – Grounding the measurement of wind turbines )
MAADOITUS MITTAUKSET
Kirkkorakennuksien ukkossuojauksen maadoituksienmittaukset, velvoite 5 vuoden välein
 
KUORMITUS- JA SÄHKÖN LAATUMITTAUKSET, HÄIRIÖSELVITYKSET
SAHKOVERKON MITTAUKSET
 
LOISTEHON KOMPENSOINTI MITTAUKSET   TARKISTUTA  –  SÄÄSTÄ !
KOMPENSOINTI
  
TURVAVALOKESKUS- JA VALAISTUS YLLÄPITOHUOLLOT  
TASASÄHKÖJÄRJESTELMÄT , UPS,   AKUSTOT ja VARAAJAT
SÄHKÖASEMAT JA EROTINASEMAT  
AKUSTO
 
KÄYTÖNJOHTAJA PALVELUT   alle ja yli 1kV järjestelmät  ja 20 kV muuntamoille.
KÄYTÖNJOHTAJA
Käytönjohtajan nimeämisvelvoite koskee sellaisten laitteiston haltijoita, joiden laitteistoissa on yli 1 000 voltin
(V) osia (luokka 2c). Laitteistot ovat käytännössä keskijänniteliittymiä, joissa haltijan laitteistoon kuuluu niin sanottu kuluttajamuuntamo.
 
Käytönjohtaja on nimettävä myös liittymisteholtaan yli 1600 kVA:n enintään 1 000 V (pienjänniteliittymä)
sähkölaitteistolle (luokka 2d), mikä vastaa 230/400 V järjestelmässä 2300 A:n virtaa. Mukaan lasketaan myös
liittyjän oma sähköntuotantoteho, jos sen käyttö on otettu huomioon määritettäessä laitteiston liittymistehoa (kokonaistehontarvetta).
 
SÄHKÖKUVAPÄIVITYKSET  vanhat paperikuvat ja uudet  CAD-sähkökuvat
Tehdään  kartoitus sähkökuva kansioista, muutokset, uudet tulostus.
Sähköjärjestelmän kierto
 
 
ATK-, SÄHKÖ JA MUUNTAMOTILAT IMUROINTI (normaali, ei Jännitetyö)
 
KATUVALOVERKKO, KESKUS TARKASTUKSET, KUNTORADAT
 
 
 

Admin