PALVELUT

 
LÄMPÖKUVAUS SÄHKÖLAITTEILLE, SETI LK1 Lämpökuvaajayritys
Lämpökuvaukset LK1 Selekto
 
MAADOITUS-, JA JATKUVUUSMITTAUKSET 
( Tuulivoimalat maadoitusmittaukset - Grounding the measurement of wind turbines )
MAADOITUS MITTAUKSET 2018
Kirkkorakennuksien ukkossuojauksen maadoituksienmittaukset, velvoite 5 vuoden välein
 
KUORMITUS- JA SÄHKÖN LAATUMITTAUKSET, HÄIRIÖSELVITYKSET
Sähkömittaukset 2017
 
LOISTEHON KOMPENSOINTI MITTAUKSET   TARKISTUTA  -  SÄÄSTÄ !
Kompensointi 2018
  
TURVAVALOKESKUS- JA VALAISTUS YLLÄPITOHUOLLOT  
TASASÄHKÖJÄRJESTELMÄT , UPS,   AKUSTOT ja VARAAJAT
SÄHKÖASEMAT JA EROTINASEMAT  
AKUSTO 2018
 
KÄYTÖNJOHTAJA PALVELUT   alle ja yli 1kV järjestelmät  ja 20 kV muuntamoille.
KÄYTÖNJOHTAJA 2018
Käytönjohtajan nimeämisvelvoite koskee sellaisten laitteiston haltijoita, joiden laitteistoissa on yli 1 000 voltin
(V) osia (luokka 2c). Laitteistot ovat käytännössä keskijänniteliittymiä, joissa haltijan laitteistoon kuuluu niin sanottu kuluttajamuuntamo.
 
Käytönjohtaja on nimettävä myös liittymisteholtaan yli 1600 kVA:n enintään 1 000 V (pienjänniteliittymä)
sähkölaitteistolle (luokka 2d), mikä vastaa 230/400 V järjestelmässä 2300 A:n virtaa. Mukaan lasketaan myös
liittyjän oma sähköntuotantoteho, jos sen käyttö on otettu huomioon määritettäessä laitteiston liittymistehoa (kokonaistehontarvetta).
 
SÄHKÖKUVAPÄIVITYKSET  vanhat paperikuvat ja uudet  CAD-sähkökuvat
Tehdään  kartoitus sähkökuva kansioista, tarpeeton – tarpeellinen – muutokset
Sähköjärjestelmän kierto Selekto
 
 
ATK-, SÄHKÖ JA MUUNTAMOTILAT IMUROINTI (normaali, ei Jännitetyö)
 
KATUVALOVERKKO, KESKUS TARKASTUKSET, KUNTORADAT
 
 
 

Admin