YRITYS

LK1 Lämpö ja Kuntotutkija

 

 
 
 

LINKIT

 

  • ULKOPUOLINEN RIIDAN RATKAISUELIN
    Jos kauppaa koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisellä neuvotteluilla,
    kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ( www.kuluttajariita.fi ratkaistavaksi
  • Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla, yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan( www.kuluttajaneuvonta.fi )

KIRJANPITOTOIMISTO

TYÖTERVEYS

kilpi esim. muuntamon ovessa

 

Admin